Bugün : 24 Haziran 2018 Pazar Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
LinklerSayı 3 Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2009, Sayı: 2, Cilt: 35
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR  

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Delici Kesici Alet Yaralanmalı Olguların Analizi
          Özlem KOKSAL / Fatma ÖZDEMİR / Mehtap BULUT / Şebnem EREN

63

Diyabetik ve Non-Diyabetik Kadınlarda Beden Kitle İndeksi ve Bel Çevresi Dislipidemi İçin Ne Kadar Belirleyicidir?
           Mehmet Kürşad KEMSİN / Banu TAŞKIRAN TATAR / Koray AYAR / Gökhan ÇOLPAN / Gökhan BİLGİLİ / Canan ÖZYARDIMCI ERSOY / Şazi İMAMOĞLU . . .

69

Erişkinlerde Anestezi Sonrası Görülen Komplikasyonların Retrospektif Değerlendirilmesi
         Belgin YAVAŞÇAOĞLU / Fatma Nur KAYA / Berin ÖZCAN /
Semiha UZUNALİOĞLU / Tahir GÜVEN / Şule YAZICI / Gökhan OCAKOĞLU

73

Renal Transplant Bekleyen Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Diyaliz Hastalarında Helicobacter Pylori Sıklığı ve Gastrointestinal Semptomlarla İlişkisi
          Alparslan ERSOY / Tuba KOCA / İbrahim HAYEK / Nizameddin KOCA / Tezcan KAYA / Murat KIYICI

79

Prenatal Tanıda Konvansiyonel Sitogenetik ve FISH Analiz Sonuçlarının Sayısal Kromozomal Anomaliler ve Endikasyonlar Açısından Değerlendirilmesi
           Şebnem SAĞ / Tuna GÜLTEN / Mutlu KARKUCAK / Tahsin YAKUT /
Yalçın KİMYA / Elif EVKE / Barbaros YİĞİT / Candan CENGİZ

83
OLGU BİLDİRİLERİ  

Gastrik Kanserden Gelişen Leptomeningeal Karsinomatozis
           Berna AYTAÇ / Ömer YERCİ

89
   
DERLEME  

Protein Yıkımının Önemi
           Azmi YERLİKAYA / Harun DOKUDUR

93

İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Sosyoekonomik Eşitsizlikler
           Alpaslan TÜRKKAN

101

Türk Kadınlarının Tıp Eğitimine Başlama Süreci ve İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesinden Mezun Olan İlk Kadın Hekimleri
           Elif ATICI / Sezer ERER

107
   

Kapak Resmi: Dr. Şebnem Sağ ve ark.larmın "Prenatal tanıda konvansiyonel sitogenetik ve FISH analiz sonuçlarının sayısal kromozomal anomaliler ve endikasyonlar açısından değerlendirilmesi" isimli makalesinden alınmıştır.