Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
LinklerSayı 13 Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2009, Sayı: 1, Cilt: 35
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR  

Krikoide Basınç Nasıl Öğretilmeli?
          Hülya BİLGİN / Gürayten ÖZYURT / Hais AKSU / Ayhan KALYONCU /
Gökhan OCAKOĞLU

1

Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz
           Hakan KILIÇARSLAN / Mahmut Esat DANIŞOĞLU / Hasan Serkan DOĞAN / Yakup KORDAN . . .

7

10 Yıllık Feokromasitoma Deneyimi ve Literatüre Bakış
         Sibel OCAK SERİN / Metin GÜÇLÜ / Canan ERSOY / Koray AYAR /
Öznur BAL / Şazi İMAMOĞLU

11

Karabük Devlet Hastanesi'ne Başvuran Ürolojik Acil Olguların Analizi
          Halim AKINCI

17

Postoperatif Radyoterapi İle Eş Zamanlı Kapesitabin Uygulanan Lokal İleri Evre Rektum Kanserli Olgularda Etkinlik ve Tolerabilite Değerlendirilmesi
           Sevilcan AYGÜN / Meral KURT / Sibel Kahraman ÇETİNTAŞ /
Eda Bengi YILMAZ / Huriye ÖZTÜRK / Şenay KAPLAN / Lütfi ÖZKAN

21
   

Uludağ Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları
           Aylin ERYILMAZ / Özden İLERİ / Mine ÇAKIN / Göktuğ SARAYDAROĞLU / İbrahim HİZALAN / Selçuk ONART

27
   

Spontan Preterm Doğumun Öngörülmesinde Serviks Uzunluğunun Longitudinal Takibi
           İsmail TANRIKULU /Kemal ÖZERKAN / Haldun Osman DEVELİOĞLU /
Oktay ALTUN / Beray KIRAN / Gerçek AYDIN / Emel ARSLAN

31
   

Total Kalça Protezi Revizyonu Olgularında Femoral Kemik Defektlerinin Yapısal Şaft Allogreft İle Onarımı
           M. Sadık BİLGEN / Tevfik ÖNCAN / Abdullah KÜÇÜKALP / Hasan KARA / Ömer Kays ÜNAL / Ömer Faruk BİLGEN

37
   

Genç Erişkin Kalça Displazisinde Ganz Periasetabular Osteotomisi
           M.Sadık BİLGEN / Ömer Faruk BİLGEN / Tevfik ÖNCAN / Bülent ÖZDEMİR / Ahmet ÖZDEL

41
   
OLGU BİLDİRİLERİ  

Portal Hipertansiyonla Birlikte Splenik Arter Anevrizması
           Gökhan GÖKALP / Cüneyt ERDOĞAN / Bahattin HAKYEMEZ

47

Lateral Malleol Travmatik Kaybı Sonucu Gelişen Ayak Bileği Lateral İnstabilitesinde Lateral Malleolplasti
           Oktay BELHAN / Lokman KARAKURT / Erhan YILMAZ /
Mehmet BULUT / Erhan SERİN

51

Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Sağ Atriumda ve Pulmoner Arter Kateteri Çevresinde Trombüs
           Nermin KELEBEK GİRGİN / Gülsen KORFALI / David SABA /
Atilla CANBULAT / Suna GÖREN

55

Perkütan Koroner Girişim Sırasında Sol Ön İnen Arter (LAD) Perforasyonu Gelişen Bir Olgu
           Davran ÇİÇEK / Hasan PEKDEMİR / Yeşim HOŞCAN /
Haldun MÜDERRİSOĞLU

59
   

Kapak Resmi:Dr. Gökhan Gökalp ve ark.larının "Portal Hipertansiyonla Birlikte Splenik Arter Anevrizması" isimli makalesinden alınmıştır.