Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
LinklerSayı 3 Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2008, Sayı: 3, Cilt: 34
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR  

İntravenöz Deksmedetomidin Premedikasyonunun Bupivakain İle Uygulanan Spinal Anestezide Duyusal Blok Süresine Etkisi
          Fatma Nur KAYA / Belgin YAVAŞCAOĞLU / Gürkan TÜRKER / Arzu YILDIRIM / Alp GURBET / Elif BASAĞAN MOĞOL / Berin ÖZCAN

87

Gestasyonel Diyabetes Mellitus Prevalansı ve İlişkili Risk Etmenleri
           Nalan AKIŞ / Kayıhan PALA / Rukiye Çetin SEÇKİN . . .

93

Renal Arter Stenozunu Saptamada Doppler Ultrasonografi ve Üç Boyutlu Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiografinin Etkinliği
         Oktay ALĞIN / Nurullah DOĞAN / Efnan ŞENTÜRK / Naile Bolca TOPAL

97

Pediatrik Onkoloji Hastalarında Hepatit B ve C Seroprevalansının Değişimi
          Metin DEMİRKAYA / Betül SEVİNİR

103

Yoğun Bakım Hastalarında Mikroalbuminürinin Prognostik Değeri
           Arzuay KAMIŞ / Remzi İŞÇİMEN / Nermin KELEBEK GİRGİN / Belgin YAVAŞCAOĞLU / Fatma Nur KAYA / Ferda KAHVECİ / Oya KUTLAY

107
   

Pediyatrik Olgularda Bispektral İndeks Monitorizasyonun Hemodinami, Derlenme ve Kullanım Maliyeti Üzerine Etkileri
           Remzi İŞÇİMEN / Gülsen KORFALI / Belgin YAVAŞCAOĞLU

115
   
OLGU BİLDİRİLERİ  

Erişkin Zona: Olgu Serisi ve Derleme
           İrfan YAVAŞOĞLU / Erol ARSLAN / Mehmet GÖK / Rıza KURNA

123

İnteratriyal Septumun Lipomatöz Hipertrofisi
           Gökhan GÖKALP / Gökhan ÇAVUŞOĞLU / Uğur TOPAL

127
   
DERLEME  

İlaca Bağlı Miyopatiler
           Sema YILMAZ

129

Bulaşıcı Hastalıklarda Sürveyans: Niçin? Nasıl? Ne Durumdayız?
           Rukiye Çetin SEÇKİN / Halis AKALIN

135
   

Kapak Resmi: Dr. Oktay Alğın ve ark.'nın "Renal Arter Stenozunu Saptamada Doppler Ultrasonografi ve Üç Boyutlu Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiografinin Etkinliği" isimli makalesinden alınmıştır.