Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
LinklerSayı 2 Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2008, Sayı: 2, Cilt: 34
İçindekiler

 

ORİJİNAL YAZILAR  

İntertrokanterik Femur Kırıklarında Kalkarlı Parsiyel Protez İle Dinamik Kalça Vidası Uygulamalarının Karşılaştırmalı Sonuçları
          Müren MUTLU / M. Sadık BİLGEN / Kemal DURAK

31

İleri Yaş Ayrılmış Femur Boyun Kırıklarında Unipolar ve Bipolar Protez Uygulamaları
           Kemal BÖLÜK / M. Sadık BİLGEN / Kemal DURAK . . .

41

Sıçanlarda Pilocarpin ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde Topiramatın Antikonvulsan Etkileri
         Behzat NOYAN

45

Vajinal Akıntıya Hastaların Yaklaşımı
          Hakan OZAN / Kemal ÖZERKAN

53

Klamidya Enfeksiyonlarında Azitromisin
           Hakan OZAN / Kemal ÖZERKAN

55
   

Sıçanların Bazı Dokularında Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve Malat Dehidrogenaz Aktiviteleri Üzerine Dinitro-o-krezol'ün Etkisi
           Egemen DERE / Ferda ÖZDİKİCİOĞLU / Hakan TOSUNOĞLU

59
   

Propofol ve Deksmedetomidin Sedasyonunun Göz İçi Basıncı Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
           Ayhan KALYONCU / Gülsen KORFALI / Belgin YAVAŞCAOĞLU /
Mehmet BAYKARA

65

Preterm Erken Membran Rüptürü Olan Gebelerde Kliniğimizin Perinatal Sonuçları
           Yalçın KİMYA / Nebahat UYSAL / Candan CENGİZ

71
   

OLGU BİLDİRİLERİ

 

İzole Renal Kist Hidatik, Karaciğer Kist Hidatiği Görüntüsü Verebilir
           Ela PAKSOY / Ersin ÖZTÜRK / Sadık KILIÇTURGAY

79
   
DERLEME  

Kalp Yetmezliğinde Kromogranin A
           Aysun ALTIN / Zehra SERDAR

83

Kapak Resmi: Dr. Behzat Noyan'in "Sıçanlarda Pilocarpin İle Oluşturulan Epilepsi Modelinde Topiramm Antikonvulsan Etkileri" isimli makalesinden alınmıştır.