Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
LinklerSayı 1 Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2008, Sayı: 1, Cilt: 34
İçindekiler

 

ORİJİNAL YAZILAR  

Kronik Gastrit Olgularında İntestinal Metaplazi Sıklığı ve İntestinal Metaplazi İle Helicobacter Pylori İlişkisi
          Şaduman BALABAN ADIM / Gülaydan FİLİZ / Selim GÜREL / Ömer YERCİ / Tümay ÖZGÜR .

1

İnternal Juguler Venöz Kateterizasyonda Ultrasonografi Kılavuzluğunun Etkinliği
           Nurullah DOĞAN / Oktay ALGIN / Cüneyt ERDOĞAN . . .

5

Tedavi Alan Hipqertansif Olgularda Diürnal Kan Basıncı Değişikliğinin Efor Testi Sonrası Kalp Hızı Toparlanmasına Etkisi
         Yusuf AKTÜRK / Dilek YEŞİLBURSA / Hakan UÇAR / Enver YÜCEL / Osman ÖZDABAKOĞLU / Salih ERYILMAZ / Barış ŞENSOY / O. Akın SERDAR / Ali AYDINLAR

9

Yaşlı Travma Olgularında Mortaliteye Etki Eden Faktörler ve Skorlama Sistemleri
          Ümit İlker GÜNEYTEPE / Sula AKKÖSE AYDIN / Şehsuvar GÖKGÖZ /
Halil ÖZGÜÇ / Gökhan OCAKOĞLU / Hikmet AKTAŞ

15

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Bir Sonraki Gebeliğin Sonucu: Prognostik Faktörler
           Özgür ÇOT / Bahar ÇELEN / Mehmet BÜLBÜL / Osman H. DEVELİOĞLU .

21

Primer Osteoporoz Hastalarında Demografik Veriler, Biyokimyasal Ölçümler, DXA Değerleri ve Kırık Arasındaki ilişki
           Elvan KANAT / Hüseyin ÇELEN / Murat YILDIRIM / Nuray DIRAZ /
Alev ALP / Merih YURTKURAN .

27
   

KONGRE BİLDİRİ ÖZETLERİ

 
4. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi Sözlü ve Poster Bildiri Özetleri EK-1