Bugün : 24 Haziran 2018 Pazar Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler33. Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2007, Sayı: 2, Cilt: 33
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Hodgkin Lenfoma İzleminde Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Kullanımının Rolü
          Meral KURT / Sibel ÇETİNTAŞ / Aysen ÖZTÜRK / Neşe GÜNEŞ / Çiğdem EDİNCİK / Lütfi ÖZKAN / Feyzi TAMGEÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Tıp II Diyabetes Mellituslu Hastalarda Kardiyak Otonom Nöropati İle Diyastolik Kalp Fonksiyonlarının İlişkisi
           Sevil GÜÇLÜ / Ali AYDINLAR / Aysel AYDIN KADERLİ / Sümeyye GÜLLÜLÜ Bülent ÖZDEMİR / Tunay ŞENTÜRK / İbrahim BARAN / Metin GÜÇLÜ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Çocukluk Çağında Vitamin b12 Eksikliği Klinik Bulgular ve Tedavi
           Birol BAYTAN / Özlem ÖZDEMİR / Gülin ERDEMİR / Adalet Meral GÜNEŞ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Prematüre Retinopatili Yenidoğanların Laser Tedavisinde Genel Anestezi Uygulamalarımız: Retrospektif Değerlendirme
          Belgin YAVAŞÇAOĞLU / Fatma Nur KAYA / Berin ÖZCAN / Canan YILMAZ Gülbin TÖRE ALTIN / Filiz ATA / Meral YILDIZ / Ahmet ÖZMEN / Nilgün KÖKSAL. . . . . . . . . . . .

65

Prostatın Transüretral Rezeksiyonu Sırasındaki Kan Kaybının Azaltılmasında Finansterid?in Rolü
           Muaffak KÜÇÜK / Ender EDİNCİK / Melahat DİRİCAN / Hakan VURUŞKAN / İsmet YAVAŞÇAOĞLU / Bülent OKTAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Anestezi Asistanlarında Nöbetin Bilişsel İşlevler ve Ruhsal Durum Üzerine Etkisi
           Belgin YAVAŞÇAOĞLU / Birgül AYDIN / Ebru Gökçen KARATAŞ / Fatma Nur KAYA / Berin ÖZCAN / Selçuk KIRLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75
   

DERLEMELER:

Çocuklarda H.Pylori Enfeksiyonunda Seroloji, Tanı ve Tedavi
           Tanju Başarır ÖZKAN . . . . . . . . . . .

81
Çocuklarda Fonksiyonel Konstipasyon
           Tanju Başarır ÖZKAN . . . . . . . . . . .
87
Hasta-Hekim İlişkisini Etkileyen Unsurlar
           Elif ATICI . . . . . . . . . . .
91

Pneumocystis Jiroveci Enfeksiyonu ve Akciğer Tutulumu
           Gülşah ELBÜKEN . . . . . . . . . . .

97