Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler33. Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2007, Sayı: 1, Cilt: 33
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Adrenokortikal Karsinomlu Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
          Özkan KANAT / Güze ÖZAL / Feyza YENER / Türkkan EVRENSEL / Ender KURT / Osman MANAVOĞLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

İntraperitonal Diklorvos Uygulamasının Sıçanların (Rattus norvegicus) Bazı Dokularında Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve Malat Dehidrogenaz Aktiviteleri Üzerine Etkisi
           Egemen DERE / Ferda ÖZDİKİCİOĞLU / Hakan TOSUNOĞLU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Kadınlarda Tüm Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Otolog Rektus Fasyası Kullanılarak Yapılan Pubovajinal Sling
           Hakan KILIÇARSLAN / Hakan VURUŞKAN / Hasan Serkan DOĞAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Serebral Anevrizma Cerrahisinde İzofluran ve TİVA Uygulamasının Hemodinami, Derlenme ve Erken Nörolojik Durum Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
           Hülya BİLGİN / Fatma Nur KAYA / Gülsen KORFALI / Şule POLAT / Ender KORFALI / Ahmet BEKAR. . . . . . . . . . . .

15

Meme Lezyonlarının Değerlendirilmesinde Tc-99m MIBI Sintimamografi: Histopatolojik Bulgularla Karşılaştırma
           Neşe GÜNEŞ / Ali Tayyar AKPINAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

DERLEMELER:

Epidural Kateter Kopmalarında Tanı ve Tedavi
           Nebahat GÜLCÜ . . . . . . . . . . .

29
Konjenital Sitomegalovirus Enfeksiyonu
           Nazan DALGIÇ . . . . . . . . . . .
33
RNA İnterferans (RNAi): Gen Sessizleştirilmesi ve Tedavi Edici Uygulamaları
           Ahmet KARAGÜZEL / Ersan KALAY / Figen CELEP . . . . . . . . . . .
41

Hasta - Hekim İlişkisi Kavramı
           Elif ATICI . . . . . . . . . . .

45
   

(Kapak Resmi: Dr. Neşe Güneş, Dr. Ali Tayyar Akpınar?ın ?Meme Lezyonlarının Değerlendirilmesinde Tc-99m MIBI Sintimamaografi: Histopatolojik Bulgularla Karşılaştırma? isimli makalesinden alınmıştır.)