Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler30. Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2006, Sayı: 3, Cilt: 32
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Pediyatrik Olgulardaki Kaudal Blok Uygulamalarında Bupivakain Solüsyonuna Eklenen Klonidinin Hemodinami, Postoperatif Analjezi ve Sedasyon Üzerine Etkileri
          K. Serap KARACALAR / Gülsen KORFALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Streptozotosinle Oluşturulan Diabetin Sıçan Periferik Sinirleri Üzerine Etkisinin: Elektron Mikroskobik İncelenmesi
           Gülten KARABAY / Ragıba ZAĞYAPAN / Gülnur TAKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Preemptif ve non-Preemptif Renal Transplant Alıcılarının Sonuçlarının Karşılaştırılması
           Alpaslan ERSOY / Songül İLKAYA / Göksel KAR / Müge EREK /
           Emel ŞENOL / Hakan VURUŞKAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

Neonatal Hipoglisemili Olgularımızın Değerlendirilmesi
           Merih ÇETİNKAYA / Nilgün KÖKSAL / Halil SAĞLAM / Ömer TARIM. . . . . . . . . .

87

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi
           Cevdet FURAT / Halil İbrahim UÇAR / Mustafa TOK / Mehmet ÖÇ /
           Bora FARSAK / Murat GÜVENER / A. Cem YORGANCIOĞLU /
           Rıza DOĞAN / Metin DEMİRCİN /İlhan PAŞAOĞLU Ünsal ERSOY
. . . . . . . . . . . .

93

OLGU BİLDİRİLERİ:

Tifoya Bağlı Masif Alt Gastrointestinal Kanama
           Tezcan KAYA / Esra KAZAK / Selim GÜREL / Halis AKALIN / Reşit MISTIK . . . .

99

Safra Yolları Sintigrafisi İle Saptanan Bronkobiliyer Fistül Olgusu
          Ali Tayyar AKPINAR / Halil ÖZGÜÇ / Volkan ÖZKOL . . . . . . . . . . . . . .

103

Gecikmiş Femoral Arter Trombozu ve Derin Ven Trombozu Olan Bir Hastada Venöz Trombektomi ve Ekstra-Anatomik Bypass: Olgu Sunumu
          Halil İbrahim UÇAR / Mustafa TOK / Ömer Faruk DOĞAN /
          Arda ÖZYÜKSEL / Murat GÜVENER / Rıza DOĞAN . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

105

DERLEMELER:

Erken Evre Meme Kanserlerinde Aksiller Sentinel Lenf Nodlarının Lenfosintigrafi ve İntraoperatuar Gama Prob İle Saptanması
           Ali Tayyar AKPINAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109
   

(Kapak Resmi: Dr. Halil İbrahim Uçar'ın Gecikmiş Femoral Arter Trombozu ve Derin Ven Trombozu Olan Bir Hastada Venöz Trombektomi ve Ekstra-Anatomik Bypass isimli makalesinden alınmıştır..)