Bugün : 23 Kasım 2017 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler30. Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2006, Sayı: 2, Cilt: 32
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Mikroalbuminüri, İnsülin Direnci ve Kardiyovasküler Risk
          Canan ERSOY / Babürşah TAŞLI / Abdülmecit YILDIZ /
          
Şazi İMAMOĞLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

İnsülin Kullanan Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalardaz Diyabet Eğitimi ve Metabolik Kontrol
           Canan ERSOY / Ercan TUNCEL / Belkıs ÖZDEMİR /
           Erdinç ERTÜRK / Şazi İMAMOĞLU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43


Farklı Diyalizer Sterilizasyon Yöntemlerinin Hemodiyaliz Hastalarında Lenfosit Alt Grupları Üzerine Etkisi
           Alpaslan ERSOY / Emel ŞENOL / Ferah BUDAK /
           Müge EREK / Songül İLKAYA / Göksel KAR /
           Barboros ORAL / Mahmut YAVUZ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Farklı Fiksasyon Protokolleri ile Sperm Kromatin Kondansasyon Anomalisinin Değerlendirilmesi
           Berrin AVCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

OLGU BİLDİRİLERİ:

Genç Yaştaki Kolorektal Kanser Tanılı Hastada Blastocytis Hominis Enfeksiyonunun Klinik Önemi: Olgu Sunumu
           Emel ŞENOL / Murat KIYICI / Oktay ALVER / Şahsine TOLUNAY . . . . . . . . . . .

61

Fistülizan Tip Crohn Hastalığında İnfliksimab Kullanımı Sonrasında Yaygın Tüberküloz
Enfeksiyonu Gelişen Bir Olgu-Reaktivasyon mu? IRIS mı?

          Murat KIYICI / Güze ÖZAL / Enver DOLAR / Macit GÜLTEN /
          Selim GİRAY NAK / Selim GÜREL / Hüseyin USLUSOY / Murat KESKİN . . . . . . .

65

(Kapak Resmi: Dr. Berrin Avcı'nın "Farklı Fiksasyon Protokolleri İle Sperm Kromatin Kondansasyon Anomalisinin Değerlendirilmesi" isimli makalesinden alınmıştır.)