Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler32. Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2006, Sayı: 1, Cilt: 32
İçindekiler

Altındağ İlçesindeki Bir İlköğretim Okulunun Çevre Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi
          Fehminaz TEMEL / Levent AKIN / Songül ACAR VAİZOĞLU /
          Özgür KARA / Asil KARA / Aasım Misbah HALAS /
          Samy Subramaniam GURUNAİDU / Çağatay GÜLER
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

 

Trombositlerin Epinefrine Yanıtlarının Optik Agregometre ve PFA–100 İle İncelenmesi
           Engin SAĞDİLEK / Naciye İŞBİL BÜYÜKCOŞKUN / Kasım ÖZLÜK . . . . . . . . . . . .

 

Subakut Evre Subaraknoid Kanamanın Tanısında Kontrastsız BT ve Farklı MR Sekanslarının Karşılaştırılması
           Melissa BALBAN / Naile BOLCA TOPAL / Bahattin HAKYEMEZ /
           Esra ORUÇ / Müfit PARLAK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1996-2004 Yılları Arasındaki Erişkin Zehirlenme Olguları
           Şule AKKÖSE AYDIN / Özlem KÖKSAL / Recep FEDAKAR /
           Şadiye EMİRCAN / Oya DURMUŞ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Akut ST Segment Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Geçiren N-asetil Sistein Uygulanan Hastalarda Oksidatif Stres ve QT Dispersiyonu İlişkisi
          Tunay ŞENTÜRK / Dilek YEŞİLBURSA / Osman Akın SERDAR /
          Zehra SERDAR / Saim SAĞ / Uğur YUVANÇ / Jale CORDAN
. . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Holotranskobalamin II’nin RIA ile Ölçümünün Megaloblastik Anemi Tanısındaki Değeri ve Diğer Tanı Parametreleri ile Karşılaştırılması
          
          Songül ŞEREFHANOĞLU / İsmet AYDOĞDU / Ersoy KEKİLİ / İrfan KUKU
. . . . .