Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler30. Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2005, Sayı: 2, Cilt: 31
İçindekiler

Bruselloz Tanı Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması
          Ufuk DİZER / Can Murat BEKER / Hüseyin ÇİÇEK /
          Özgür R. GÜNER / İsmet ZEREN / Alaaddin PAHSA
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .

87

Trombolitik Tedavi Uygulanarak Reperfüzyon Sağlanan Akut Miyokard İnfarktüslü Olgularda Periferik Monositoz ile Miyokard Hasarının İlişkisi
           İbrahim BARAN / Aysel AYDIN KADERLİ / Bülent ÖZDEMİR /                      Ertuğrul MEHMETOĞLU / Sümeyye GÜLLÜLÜ / Ali AYDINLAR . . . . . . . . . . . . .

95

US: Serbest ve Loküler Plevral Sıvının Ayrımında Lateral Dekubitus Röntgenogramın Yerini Alabilir mi?
           Naile BOLCA TOPAL / Uğur TOPAL / İsmail FAKI . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

99

Neonatal Sitomegalovirus Hepatiti ve Kolestazda Antiviral Tedavi
           Tanju BAŞARIR ÖZKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Hemitiroidektominin Kan Kalsiyum Düzeyine Etkisi
          
Türkay KIRDAK / Nusret KORUN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

Mide Kanserinde Prognostik Faktörler
          Serpil BİLGİN AKYAĞCI / Erol BAĞCIVAN / Halil ÖZGÜÇ /
          Türkay KIRDAK . . . . . . . . .

113
   

DERLEMELER:

İkili İskelet Boyamaları
          Fatma BAHAR SUNAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Adrenomedüllin ve Etkileri
          Betül ÇAM ETÖZ / Naciye İŞBİL BÜYÜKCOŞKUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Tıp Eğitimi ve Standartlar
          Senem TURAN ÖZDEMİR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

OLGU BİLDİRİLERİ:

Düşük Evre Gliomdan Yüksek Evre Glioma Pregresyon Konvansiyonel, Perfüzyon MR ve MR Spektroskopi Bulguları
           Bahattin HAKYEMEZ / Nurullah DOĞAN / Ahmet BEKAR /
           Müfit PARLAK . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

139

(Kapak Resmi: Naile Bolca Topal’ın “US: Serbest ve loküler plevral sıvının ayrımında lateral dekubitus röntgenogramın yerini alabilir mi?” isimli makalesinden alınmıştır.)