Bugün : 24 Haziran 2018 Pazar Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler30. Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2005, Sayı: 1, Cilt: 31
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Diyaliz ve Erektil Disfonksiyon
          Serdar KAHVECİOĞLU / İbrahim AKDAĞ / Mahmut ARABUL /
          Numan GÖRGÜLÜ / Alpaslan ERSOY / Mustafa GÜLLÜLÜ /
          Mahmut YAVUZ / Kamil DİLEK / Mustafa YURTKURAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Deneysel Diyabette Probukol Uygulanmasının Endokrin Pankreas Dokusuna Etkisinin Ultrastrüktürel Olarak İncelenmesi
           Gülten KARABAY / Deniz ERDOĞAN / Gülnur TAKE /
           Çimen KARASU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerini Mesleki Yaşama Hazırlamada Yıl İçi ve Yaz Stajlarının Katkısı
           Türkan ÇALIŞKAN / Semra AKGÖZ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Temporal Lob Epilepsi'sinde L-Arginine ve CaEDTA'nın Etkileri
           Behzat NOYAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Negatif Apendektomilerdeki Jinekolojik Patoloji Oranımız
          
Feyyaz ONURAY / Sefahattin VURAL / Banş TÜZÜN / Erhan TUNCAY / Gülay DALKILIÇ / Tolgay AKIN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi

          Nursel TÜRKMEN / Semra AKGÖZ / Atınç ÇOLTU / Nilüfer ERGİN . . . . . . . . .

25


Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Tedavisinde intravezikal Bcg Uygulamasının Sonuçlan
          Zülküf ÇALIŞKAN / Alî SÖKMEN / Yakup KORDAN /
          Hakan VURUŞKAN / Ali ÇİFT / İsmet YAVAŞÇAOĞLU /
          Bülent OKTAY / Gökhan OCAKOĞLU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .

31


Distal Hipospadias Olgularında İdeal Cerrahi Tedavi
           Zülküf ÇALIŞKAN / Hakan VURUŞKAN / Muaffak KÜÇÜK / Yakup KORDAN /
ismet YAVAŞÇAOĞLU/Bülent OKTAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Acil Dahiliye Ünitesi Hasta Profili: 1 Yıllık Deneyim

          Celaleddin DEMİRCAN / Cem ÇEKİÇ / Nalan AKGÜL / Ahmet ODABAŞI / Nermin ÇALIŞIR /
Sinem KIYICI / Uğur YUVANÇ / Cemile HAKİ / Murat KESKİN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39


Çarpan Kalpte Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Farklı Anestezik İlaç Kombinasyonlarının Karşılaştırılması: Hemodinami, Oksijenasyon ve Derlenme Profiline Etkileri

           Fatma Nur KAYA / Suna GÖREN / Şükran ŞAHİN / Gülsen KORFALl / Atilla CANBULAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
Çocuklarda Şaşılık Cerrahisi Öncesinde Profiiaktik Olarak Uygulanan Tropisetron Postoperatif Kusmayı Önler mi?
           Gönül ÖLMEZ / Sevin SÖKER ÇAKMAK / Ziya KAYA / Ali MENEKŞE . . . . . . . . .
53
   

DERLEMELER:

Çocuklukçağı Lösemiierindeki Genetik Değişiklikler ve Klinik Önemi
          Tahsin YAKUT, Tuna GÜLTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Uitrasonun Yeri
          İbrahim BARAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Diabet ve Akciğer
          Berit BAHADIR ERDOĞAN / Esra UZASLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

OLGU BİLDİRİLERİ:

Evde Mekanik Ventilasyon Uygulaması
           Fatma Nur KAYA / Ferda KAHVECİ / Oya KUTLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Timoloi Göz Damlasına Bağlı Kardiyak Arrest
          Nermin Kelebek GİRGİN / Belgin YAVAŞÇAOĞLU / Özgen İLGAZ / Berin ÖZCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79
Gastrik Schwannom
          
          Oğuzhan Güven GÜMÜŞTAŞ / Ayşem Ünlüer GÜMÜŞTAŞ / Gürsel SAVCI
. . .
81
Çok Yönlü Omuz İnstabilitesi ile Birlikte Kuadrilateral Aralık Sendromu
          Oktay BELHAN / Lokman KARAKURT / Erhan YILMAZ /
          Erhan SERİN / Tahir VAROL.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83

(Kapak Resmi: Behzat Noyan'ın "Temporal Lop Epilepsi'sinde L-Arginine ve CaEDTA 'nın Etkileri" isimli makalesinden alınmıştır.)