Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler30. Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2004, Sayı: 3, Cilt: 30
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Morfometrik Çalışmalarda Manüel (el ile) ve Digital (sayısal)- Bilgisayar Destekli Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
          İlker Mustafa KAFA / İlknur ARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

Güney Marmara Bölgesindeki Çocuklarda Yanık Epidemiyolojisi
           Selçuk AYTAÇ / Güzin Yeşim ÖZGENEL / Selçuk AKIN /
           Ramazan KAHVECİ / Serhat ÖZBEK / Mesut ÖZCAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek
           İlker ERCAN / Bülent EDİZ / İsmet KAN . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

151

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uzmanlarının Otopsiye Yaklaşımı: Anket Çalışması
           Dilek DURAK / Nursel TÜRKMEN / Recep FEDAKAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

Mikrodalga Işınımı Yardımıyla Myelinli Liflerin Değerlendirilmesi
          Berrin AVCI / Zeynep KAHVECİ / Şahin A. SIRMALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163


İki Farklı Hücre Ayırıcı İle Toplanan Trombositlerin Akım Sistometrik Yöntemle
İn Vitro Aktivasyon Markırlarına Etkisinin İncelenmesi

          Vildan ÖZKOCAMAN / Fahir ÖZKALEMKAŞ / Ferah BUDAK /
          Tülay ÖZÇELİK / Rıdvan ALİ / Ahmet TUNALI . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

173


Akut Lösemilerde Minimal Residüel Hastalığın Akım Sitometrisi Yöntemiyle Araştırılması ve Relaps İle Korelasyonu
          Ülkü ÖZAN / Fahir ÖZKALEMKAŞ / Rıdvan ALİ / Ferah BUDAK /
          Güher GÖRAL / Vildan ÖZKOCAMAN / Tülay ÖZÇELİK / Ahmet TUNALI
. . . . . . .

181


Akut Lösemili Hastalarda Kantitatif İn Situ Hibridizasyon Yapılarak Akım Sitometri iİle Telomer Uzunluğu Ölçümü ve Prognozla İlişkisi
           Vildan ÖZKOCAMAN / Fahir ÖZKALEMKAŞ / Ferah BUDAK /
           Gülderen YANIKKAYA DEMİREL / Rıdvan ALİ / H. Barbaros ORAL /
           Tülay ÖZÇELİK / Ülkü OZAN / Ahmet TUNALI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

Radikal Sistektomi ve Transintestinal Üriner Diversiyon Uygulanan Olgularda Kalsiyum Dengesi

          Hakan VURUŞKAN / Zülküf ÇALIŞKAN / Yakup KORDAN /
          Raci ŞAHİN / İsmet YAVAŞÇAOĞLU / Bülent OKTAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195


Dişi Sıçanlarda Streptozotosin İle Oluşturulmuş Diyabetin Kalp Kası Üzerine Etkisinin Ultrastrüktürel Düzeyde Gösterilmesi

           Gülnur TAKE / Gülten KARABAY / A. Canan YAZICI / Deniz ERDOĞAN . . . . . . .

199
   

DERLEMELER:

Pineal Bölge Tümörleri
          Faruk ABAŞ / Şeref DOĞAN / Sani SARIGÜL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205

Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik
          İlker ERCAN / İsmet KAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

Luteal Faz Fizyolojisi ve Overi Stimule Eden Ajanlarla Değişimi
          Belgin SELAM / Ata TOPÇUOĞLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217

OLGU BİLDİRİLERİ:

Çökme Kırığının Neden Olduğu Sagittal Sinüs Oklüzyonu
           Sani SARIGÜL / M. Özgür TAŞKAPILIOĞLU / Ahmet BEKAR . . . . . . . . . . . . . . .

221

Amyand Herni
          Ersin ÖZTÜRK / Gökhan GARİP / Tuncay YILMAZLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması

          Meral KURT / Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ / Candan KARTAL /
          Nuray CANKİ / Günhan BERBER CEBELLİ / Umut KAYIŞOĞULLARI /                Kayıhan ENGİN.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227
Memenin Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazisi
          
          Sibel AKER / Gülşah İNAL / Ayşe ERDOĞAN / İsmet TAŞDELEN
. . . . . . . .
233
Parasellar Yerleşimli Rüptüre Dermoid Kist: Konvansiyonel, FLAIR ve Difüzyon-Ağırlıklı MRG Bulgular
          Özlem AKAN / Bahattin HAKYEMEZ / Cüneyt ERDOĞAN /
          Müfit PARLAK.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237

(Kapak Resmi: Berrin AVCI ve arkadaşlarının “Mikrodalga Işınımı Yardımıyla Myelinli Liflerin Değerlendirilmesi” adlı makaleden alınmıştır.)