Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler30. Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2004, Sayı: 2, Cilt: 30
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Kronik Miyeloid Lösemide İmatinib Tedavisi
          Tülay ÖZÇELİK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Sol Ventrikül Anevrizması Saptanan Olgularda Koroner Anjiyografik Bulgular ve Kollateral Dolaşımın Değerlendirilmesi
          Kani GEMİCİ / Aysel AYDIN KADERLİ / Bülent ÖZDEMİR /
          İBRAHİM BARAN / Sümeyye GÜLLÜLÜ / Dilek YEŞİLBURSA /
          O.Akın SERDAR / Ali AYDINLAR / A.Rıza KAZAZOĞLU /
          Ethem KUMBAY / Jale JORDAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Türk Toplumundaki Erişkinlerde Patella Tiplerinin Dağılımı
           Burak DEMİRAĞ / Tolga KAPLAN / Ertuğrul KÖSEOĞLU . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Bölgemizde 2-24 Ay Arasındaki Sağlıklı Çocukların Sol El-Elbileği Grafilerinde Kemiklerin Olgunlaşma Derecelerinin Greulich-Pyle İskelet Gelişme Atlasına Göre Uyumluluğunun Karşılaştırılması
           Sıdıka YÜZÜGÜLLÜ / S. Zeki ZİYLAN / M.Arif AKŞİT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çalışan Araştırma Görevlisi ve Uzman Doktorların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
          Kadriye AVCI / Kayıhan PALA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi
          Selim GÜREL / Oya İMADOĞLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin Kimi Sosyo-Demografik Özellikleri ve Mesleğe Bakış Açıları
          Züleyha ALPER / Hakan ÖZDEMİR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93
Postmenopozal Kanamalı Vakalarda Transvajinal Sonografi, Tanısal Histeroskopi ve Histeroskopi Sonrası Biopsinin Değerlendirilmesi
          A.Ender YUMRU / Murat BOZKURT / Özlem ÇAYLAN (CANITEZ) . . . . . . . . . . . .
97
   

DERLEMELER:

İntrauterin Yara İyileşmesinin Biyolojisi
          Güzin Yeşim ÖZGENEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Meta Analizi
          Semra AKGÖZ / İlker ERCAN / İsmet KAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

Multifonksiyonel Hormon : Leptin
          Kemal ASLAN / Zehra SERDAR / H. Asuman TOKULLUGİL . . . . . . . . . . . . . . . .

113

OLGU BİLDİRİLERİ:

Joubert Sendromu
           Vedat SARAÇ / Zeynep YAZICI / Çağlar AKTÜRK /
           Cüneyt ERDOĞAN / Mehmet OKAN / Nilgün KÖKSAL . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

119

İdiyopatik Sol Ventrikül Taşikardili Bir Olgunun Radyofrekans Kateter Ablasyonu İle Tedavisi
          Kani GEMİCİ / Davran ÇİÇEK / Fatih TEKİNER / Jale JORDAN . . . . . . . . . . . . . .

123
Talusun Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti
          Lokman KARAKURT / Oktay BELHAN / Erhan YILMAZ / Tahir VAROL. . . . . . . . .
127
Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu
          Nusret İNCİ / İbrahim HIZALAN / Özlem KAYA TURGUT /
          İlker TEZEL / Selçuk ONART / Levent ERİŞEN / Oğuz BASUT /
          Hakan ÇOŞKUN .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
Vertebrobaziler Dolikoektaziye Bağlı Hemifasiyal Spazm
          Bekir ŞANAL / Gökhan GÖKALP / Emre KAÇAR / Müfit PARLAK. . . . . . . . . . . . .
137
(Kapak resmi, Karakut ve ark.'nın "Talusun Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti" isimli makalesinden alınmıştır.)