Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler30. Cilt Kapağı

Tıp Fakültesi Dergisi, 2004, Sayı: 1, Cilt: 30
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma Bölgesinde Dört İlköğretim Okulundaki
Öğrencilerin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

          Neriman AYDIN / Emel İRGİL / Nalan AKIŞ / Kayıhan PALA . . . . . . . . . . . . . .

1

Acil Servise Epigastrik Ağrı Yakınmasıyla Başvuran Hastalarda Helicobacter
Pylori Sıklığı ve Tanıda Kalitatif Serum Ig G Testinin Yeri

          Mehtap BULUT / Erol ARMAĞAN / Murat KIYICI / Veysel BALCI /
          Nurşen ATAR / Selim GÜREL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testinin Güvenilirliği ve Bazı Parametreler ile İlişkisi
           Ahmet URSAVAŞ / Mehmet KARADAĞ / D. Ali SAĞLAM / Zekiye YAVUZ /
           Feride YILDIZ / Erkan RODOPLU / Ercüment EGE / Nihat ÖZYARDIMCI

11

Akut İnferior Miyokard İnfarktüsünde Sorumlu Arterin Öngörülmesinde Yeni EKG Kriterleri
           Davran ÇİÇEK / Dilek YEŞİLBURSA / Yelda SALTAN /
          Akın SERDAR / Jale CORDAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Kalori Bilgisinin Yeme Miktarı Üzerine Etkisi
          Fazıl Serdar GÜREL / Ayfer GEMALMAZ / Güzel DİŞÇİGİL /
          Nil TEKİN / Nazlı ŞENSOY / Okay BAŞAK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Fetal ve Erişkin Tavşan Özofagus Düz Kas Hücrelerinin Morfolojik Özelliklerinin ve
Büyüme Kinetiklerinin Karşılaştırılması

          Mevlit KORKMAZ / Tahsin YAKUT / B. Haluk GÜVENÇ / Murat YAĞMURCA /
          Kemal BAYSAL / Barbaros YİĞİT / Ayhan BİLİR . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

27

Yenidoğan Hipoglisemisinde Hiperinsülizmin Yeri
          Halil SAĞLAM / Nilgün KÖKSAL / Ömer TARIM / Bülent ÖZTÜRK . . . . . . . . . . .

31

DERLEMELER:

Uyku Apne Sendromu ve Trafik Kazaları
          Ahmet URSAVAŞ / Ercüment EGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Kültüre İnsan Keratinosit Üretimi ve Klinik Uygulanımları
          Güzin Yeşim ÖZGENEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Bir Olgu Nedeniyle İkinci Primer Akciğer Karsinomlarının Değerlendirilmesi
          Süreyya SARIHAN / Cengiz GEBİTEKİN / Ömer YERCİ / Meral KURT /
          Sibel K. ÇETİNTAŞ / Kayıhan ENGİN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

21. Yüzyılın Eşiğinde Fetal Cerrahi
          Güzin Yeşim ÖZGENEL

53

OLGU BİLDİRİLERİ:

Vazospastik Angina Pektoris Tanısında Asetilkolin Stimülasyon Testi
           Kani GEMİCİ / Davran ÇİÇEK / Jale CORDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Karadeniz Delibal'i ve Andromedotoksin Zehirlenmesi: Nodal Ritimli Bir Hasta
          Davran ÇİÇEK / Kani GEMİCİ / Ufuk ERYILMAZ / Jale CORDAN . . . . . . . . . . . . .

61