Bugün : 24 Haziran 2018 Pazar Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler
Tıp Fakültesi Dergisi, 2003, Sayı: 3, Cilt: 29
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Diabetes Mellitus ve Aterosklerotik Kalp Hastalığı Olan Hastalarda Uyarılmış
İşitsel Beyin Sapı Yanıtları.

    
     Oğuz Basut / Gonca Yırcalı / İlker Tezel / Hakan Çoşkun / Selçuk Onart  . . . . . .
1
İşitme Kaybı Saptanan Olgularımızın Değerlendirilmesi.
          Ergun Nacarküçük / Mehmet Okan / Bülent Öztürk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7
Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları.
          
Özgür Çakır / Nalan Yıldırım / Şehri Punar / Müfit Parlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Bursa İli Orhangazi İlçesi 6 Merkez İlköğretim Okulunda 6-14 Yaş Grubu
Öğrencilerinde Kilo Fazlalığı ve Obezite.

          
Nalan Akış / Kayıhan Pala / Emel İrgil / Neriman Aydın / Hürol Aksu . . . . . . . . .
17
Mandibula Kistlerinde Tedavi Prensiplerimiz ve Sonuçlarımız.
         Güzin Yeşim Özgenel / Ramazan Kahveci / Serhat Özbek / Selçuk Akın . . . . . . . .
21
Tens Asitli Dekompanse Sirotik Hastalarda Terlipressin İle Birlikte Albumin
Uygulamasının 24 Saatlik İdrar Volümü ve Üriner Sodyum Atılımına Etkisi.
          Cem Çekiç / Enver Dolar / Murat Kıyıcı / S.Giray Nak / Selim Gürel /
          Macit Gülten / Faruk Memi
k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
25
Intraserebraventriküler Olarak Uygulanan Exendin-(9-39) Santral “Glucagon-like
Peptide-1’in Kardiyovasküler Etkilerini Önler mi?

          Naciye İşbil Büyükçoşkun / Güldal Güleç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Hipospadias Onarımında Snodgrass Yönteminin Başarısını Etkileyen Faktörler.
          Emin Balkan / Nizamettin Kılıç / Ayhan Kırkpınar / Hasan Doğruyol . . . . . . . . . .
35
Akromegali Hastalarındaki Tedavi Sonuçlarımız.
          Erdinç öztürk / Ercan Tuncel / Sinem Kıyıcı / Canan Ersoy /
          Cevdet Turan / Şazi İmamoğlu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
   

DERLEMELER

Menisküs Transplantasyonu
          Burak Demir
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47
Akut Solunum Yetmezliklerinde Yeni Bir Tedavi Yöntemi: Noninvazif Mekanik Ventilasyon.
          Ahmet Ursavaş / Nihat Özyardımcı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
   

OLGULAR

Akut Myokard İnfarktüsünde Streptokinaz Tedavisine Bağlı Pulmoner Hemorajı
          Muharrem Koçyiğit / Ferda Kahveci / Berrin Özcan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61
Medüller Tiroid Kanserlerinde Kemoterapi.
          Canan Ersoy / Erdinç Öztürk / Ercan Tuncel / Hülya Demiray Özcan
          
Metin Güçlü / Babürşah Taşlı / Şazi İmamoğlu . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Ksantogranulomatöz Pyelonefrit.
          Metin Güçlü / Babürşah Taşlı / Şazi İmamoğlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Göğüs Ön Duvarının Nekrotizan Fasiiti.
          Güzin Yeşim Özgenel / Selçuk Akın / Mesut Özcan . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Mesane Yerleşimli Şistozomiazis.
          Berna Çalışır/ İsmet Yavaşçaoğlu, Ömer Yerci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Konu Dizini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
Yazar Dizini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82