Bugün : 23 Kasım 2017 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler
Tıp Fakültesi Dergisi, 2003, Sayı: 2, Cilt: 29
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Akut Lösemili Hastalarda Anjiogenezisin Değerlendirilmesi.
          Tülay Özçelik / Rıdvan Ali / Fahir Özkalemkaş / Vildan Özkocaman /
          
Ülkü Ozan / Hülya Öztürk / Ahmet Tunalı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Geç Bizans Dönemi (MS.13.yy) Calcaneus'larında Nonmetrik Oluşumlar
(Peroneal Tuberkül, Trochlea Peronealis).

          İlknur Arı / M.İlker Kafa / İ.Hakan Oygucu / Erdoğan Şendemir . . . . . . . . . . .
7
Anatomi Eğitimi Üzerine Öğrencilerin Görüşleri.
          İlknur Arı / Erdoğan Şendemir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Bir Anket Çalışması: Anatomi Eğitimi ve Öğrencilerin Düşünceleri.
          İlknur Arı / Emel İrgil / M. İlker Kafa / Erdoğan Şendemir . . . . . . . . . . . . . . . .
15
İnternetin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin
Hayatındaki Yeri.
          Hürol Aksu / Emel İrgil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19

DERLEMELER:

Tıp Eğitimi ve Yetişkin Öğrenmesi.
          Senem Turan Özdemir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
Helicobacter Pylori ve Gastrik Karsinogenez.
          Mutlu Demiray / Osman Manavoğlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Çocuklarda Febril Nötropeni.
          Solmaz Çelebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35

OLGU BİLDİRİLERİ:

İdiyopatik Granülomatöz Mastit.
          Gökhan Gökalp / Uğur Topal / Neslin Şahin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43
Küçük Hücreli Prostat Karsinomu.
          Özkan Kanat / Özlem Saraydaroğlu / Türkan Evrensel / Atilla Özkan /
          Şahsine Tolunay / Osman Manavoğlu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47