Bugün : 21 Mart 2018 Çarşamba Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler
Tıp Fakültesi Dergisi, 2003, Sayı: 1, Cilt: 29
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Safra Yolu Yaralanmalarının Perkütan Biliyor Drenaj ile Tedavisi.
          M.Yurtkuran Sadıkoğlu / Ganime Sadıkoğlu / Cüneyt Erdoğan . . . . . . . . . . . .
1
Tuberous Sclerosis'de Böbrek Tutulumu: Klinik ve Radyolojik Bulgular.
          Ganime Sadıkoğlu / Cüneyt Erdoğan / Hakan Özdemir / Züleyha Alper . .
7
Mekanik İntestinal Obstrüksiyonlu Ratlarda Somatostatin Analogu SMS 201-995
(Octneotide) ve Omeprazolun Etkileri.

          Celaleddin Demircan / Sait Kapıcıoğlu / İbrahim Kuşkonmaz /
          Abdullah Taşkın / Murat Günaydın / Nadir Kaya
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Sildenofil Sitratın (viagra)
Klinik Etkinliği ve Güvenilirliği.

          İsmet Yavaşçaoğlu / Hakan Vuruşkan / Bülent Oktay . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Karotis Terosklerozu Gelişiminde Etkili Risk Faktörleri.
          Nurcan Sönmez Ertan / Sibel Karşıdağ / Cihan Duran /
          Feriha Özer / Baki Arpacı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
İleri Evre Yaşlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarının Tedavisinde
Sisplatin ve Etoposid.

          Özkan Kanat / Türkan Evrensel / Atilla Özkan / Mutlu Demiray /
          İlker Ercan / Ender Kurt / Güzin Gönüllü / Murat Arslan /
          Hülya Demiray / Osman Manavoğlu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Mesane Tümörlü Hastalarda Radikal Sistektomi Öncesi Klinik Evrelemenin Değerlendirilmesi.
          İsmet Yavaşçaoğlu / Hakan Vuruşkan / Onur Kekilli / Bülent Oktay . . . . . .
29
DERLEMELER:

Dermal Sinus Traktusu ile İlişkili Enfekte Serebellar Dermoid Kist.
          Selçuk Yılmazlar / Özgür Taşkapılıoğlu / Hasan Kocaeli /
          Şeref Doğan / Kaya Aksoy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
33
Üst Ekstremitede Fasyotomi: Endikasyonları ve Tekniği.
          Serhat Özbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Alt Ekstremitide Fasyotomi: Endikasyonları ve Tekniği.
          Serhat Özbek / Cengiz Bozkurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
 

OLGU BİLDİRİLERİ:

Pulmoner Arter Sarkomu.
          Uğur Topal / İsmail Yurtsever / Ömer Yerci / Sami Bayram . . . . . . . . . . . . .

45

( Kapak Resmi : Nur Pınar Öztürk ve ark.'nın "Pankreas Dokusunun Değişik Yöntemlerle Fiksasyonu (Şekil 2) başlıklı yazısından alınmıştır.)