Bugün : 24 Haziran 2018 Pazar Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
Linkler
Tıp Fakültesi Dergisi, 2002, Sayı: 3, Cilt: 28
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Bursa Huzur Evi Yaşlılarının Sosyodemografik Özellikleri ve Sağlık Taraması Sonuçları.
          Yeşim Uncu / Alis Özçakır / Ganime Sadıkoğlu / Züleyha Alper /
          Hakan Özdemir / Nazan Bilgel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Pankreas Dokusunun Değişik Yöntemlerle Fiksasyonu.
          Nur Pınar Öztürk / Zeynep Kahveci / Özhan Eyigör /
          Şahin Abdullah Sırmalı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Periferik Arter Hastalıklarında Risk Faktörleri ve Klinik Bulgular.
          Ganime Sadıkoğlu / Alis Özçakır / Yeşim Uncu / Caner Yıldız. . . . . . . . . . . .
77

Romatoid Artritli Hastalarda Serum İnterleukin 1µDüzeyleri ile İnsülin Direnci Arasındaki İlişki.
          Cihan Top / Bekir Yılmaz Cingözbay / Özcan Keskin /
          Hakan Terekeci / M. Emin Önde . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Normoglisemik obez Hastalarda Prolaktin ve İnsülin Direnci İlişkisi
          Cihan Top / Bekir Yılmaz Cingözbay / Özcan Keskin /
          Hakan Terekeci / M. Emin Önde . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Gemlik Bölgesinde 6-12 Yaşı Çocukların Ortalama Ağırlık ve Ortalama Boylarının
Karşılaştırılması ( 1985 - 2001 )

          Kayıhan Pala / Necla Tugay Aytekin / Nalan Akış / Hamdi Aytekin /
          Hürol Aksu / Kadriye Avcı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Sağlık Popülasyonda Vertebral Arter sisteminin Renkli Dupleks Doppler
Ultrasonografi ile değerlendirilmesi

          Senem Turan Özdemir / Caner Yıldız / N.Şimşek Cankur . . . . . . . . . . . . . . .

95
DERLEMELER:

Tünelli Santral Venöz Kateterle (Hickman Tipi) İlişkili Enfeksiyonların Tanımlaması ve Takibi.
          Vildan Özkocaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
101

Mesleksel Beceri Eğitimi Açısından Geldiğimiz Nokta.
          Alis Özçakır / Yeşim Uncu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105
Stres Ülseri ve Nöropeptidler.
          Naciye İşbil Büyükçoşkun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109

Kalp Yetersizliğinin Güncel Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar: Nöroendokrin ve
İmmün Yanıtının Baskılanması

          Aysel Aydın / Uğur Yuvanç / Jale Cordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115
OLGU BİLDİRİLERİ:

Yüksek Ateş, Pansitopeni, Masif Splenomegali Ayırıcı Tanısında bir Genç Kala-Azar Olgusu ve Lipozomal Amfoterisin B ile Başarıyla Tedavisi
          Vildan Özkocaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

Akut İzole Sfenoidit.
    
     
Emel Yılmaz / Levent Erişen / H. Barbaros Oral / Safiye Helvacı /
          Selçuk Aydın / Kaya Aksoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

125
Konu Dizini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
Yazar Dizini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130

( Kapak Resmi : Nur Pınar Öztürk ve ark.'nın "Pankreas Dokusunun Değişik Yöntemlerle Fiksasyonu (Şekil 2) başlıklı yazısından alınmıştır.)