Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
LinklerTıp Fakültesi Dergisi, 2002, Sayı: 2, Cilt: 28
İçindekiler

ORİJİNAL YAZILAR

Entegre Eğitim Sisteminde Uygulanan Sınavlarda Soru Seçeneklerinin Dağılımı.
          N.Şimşek Cankur / Bülent Ediz / Şahin A. Sırmalı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
Farklı Dozlarda Vitamin C Tedavisinin Renal Anemi Üzerine Etkisi
          Alpaslan Ersoy / Canan Ersoy / Kamil Dilek / Mehmet Usta /
          Mustafa Güllülü / Mahmut Yavuz / Mustafa Yurtkuran
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Anjiyotensin II Reseptör Antagonisti Losartanın Hipertansif Hemodiyaliz Olgularında Ambulatuar Kan Basıncı Üzerine Etkisi.
          Alpaslan Ersoy / Canan Ersoy / Kamil Dilek / Mehmet Usta /
          Mustafa Güllülü / Mahmut Yavuz / Mustafa Yurtkuran
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11

Cisplatin’e Bağlı Böbrek Toksisitesi ve Oral Prostaglandin E1 Analoğunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
          Ender Kurt / Türkan Evrensel / Kamil Dilek / Güzin Gönüllü /
          Özkan Kanat / Mutlu Demiray / Murat Arslan /
Özgür Ünlü /
          Kamil Dilek / Osman Manavoğlu . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Reseptör İmmünohistokimyasında Mikrodalga Işınımlı “Antijen Retrieval” Yönteminin Kullanımı
          F.Zehra Minbay / Özhan Eyigör / İlkin Çavuşoğlu / Zeynep Kahveci . . . . . . .

21

Bası Yaralarında Tedavi Prensiplerimiz ve Sonuçlarımız
          Güzin Yeşim Özgenel / Ramazan Kahveci / Selçuk Akın /
          Serhat Özbek / Mesut Özcan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27
Güney Marmara Bölgesi Akut Miyeloid Löseminin Epidemiyolojik Özellikleri
          Rıdvan Ali / Fahir Özkalemkaş / Vildan Özkocaman / Tülay Özçelik
          Ülkü Ozan / Ahmet Tunalı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Güney Marmara Bölgesi Hodgkin Hastalığının Epidemiyolojik Özellikleri
          Rıdvan Ali / Fahir Özkalemkaş / Osman Manavoğlu / Ahmet Tunalı . . . . . . . .
39
DERLEMELER:

Çocukluk Çağı Kafa Travmaları
          Soner Şahin / Şeref Doğan / Kaya Aksoy. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
45
Topluma Yönelik – Topluma Dayalı Tıp Eğitimi
          Necla TugayAytekin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
 

OLGU BİLDİRİLERİ:

Primer Testis Lenfoması
          Özkan Kanat / Ender Kurt / Türkan Evrensel /
          Saduman Balaban Adım /
Mutlu Demiray / Güzin Gönüllü /
          Murat Arslan / Osman Manavoğlu. .
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57